728 x 90

هشدار اردن:‌ شبه‌نظامیان رژیم ایران در نزدیکی مرز خطر عمده‌یی هستند

مرز اردن و سوريه
مرز اردن و سوريه
خبرگزاری ایتالیایی آنسا خبر داد:
اردن روز یکشنبه 23مرداد 96 تنها چند روز بعد از این‌که شبه‌نظامیان رژیم ایران منطقه‌یی در نزدیکی مرز اردن را به کنترل خود درآوردند اعلام کرد حضور شبه‌نظامیان شیعی در مرزهای خودش را تحمل نخواهد کرد.
محمد المومنی سخنگوی دولت اردن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: حضور شبه‌نظامیان در مرزهای اردن ”غیر قابل‌قبول است و رد می‌شود“.
مومنی افزود: ”ما این را یک تهدید استراتژیک محسوب می‌کنیم. ما برای تضمین ثبات و امنیت در مرزهایمان دست به اقدامات ضروری خواهیم زد“...

منابع نزدیک به رزمندگان سوری به خبرگزاری آنسا گفتند رزمندگانی که مورد حمایت اردن بودند حدود 30کیلومتر از منطقه مرزی را تخلیه کردند. این امر باعث شد شبه‌نظامیان مورد حمایت رژیم ایران این منطقه را اشغال کنند. به گفته خبرگزاری آنسا قطع تأمین تسلیحات و دیگر کمکها آمریکا به رزمندگان در این منطقه باعث اشغال آن توسط شبه‌نظامیان رژیم ایران شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5541c8fc-9b57-4116-8746-1b1b10efc4cc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات