728 x 90

تصادف ۲قطار در مصر با دهها کشته و مجروح

تصادف دو قطار در مصر
تصادف دو قطار در مصر
برخورد شدید 2قطار در استان اسکندریه مصر در روز جمعه دهها کشته و مجروح بر جای گذاشت.
بر اساس آمار اولیه بیش از 120نفر کشته و مجروح شدند.
مدیر کل امدادرسانی و آتش‌نشانی مصر اعلام کرد شمار قربانیان این حادثه در حال افزایش است.

تصادف ۲قطار در مصر با دهها کشته و مجروح

تصادف ۲قطار در مصر با دهها کشته و مجروح 

تصادف ۲قطار در مصر با دهها کشته و مجروح

تصادف ۲قطار در مصر با دهها کشته و مجروح

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1b75c957-3fbd-427a-a6eb-ba7b94a0a974"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات