728 x 90

اعتراف عضو مجلس ارتجاع به پایین‌ترین رتبه ایران آخوندزده، بین ۱۴۴کشور جهان، در شکاف جنسیتی

پروانه سلحشوری عضو مجلس ارتجاع
پروانه سلحشوری عضو مجلس ارتجاع
تبعیض جنسیتی در نظام آخوندی به حدی رسیده است که صدای عضو مجلس ارتجاع را در آورد.

پروانه سلحشوری امروز 18مرداد در مجلس رژیم در اعتراض به ترکیب کابینه آخوند روحانی گفت: نیمی از جامعه ایران توسط رئیس‌جمهور نادیده انگاشته شده است.

وی در همین رابطه اضافه کرد: «ایجاد فرصتهای برابر و منع تبعیض جنسیتی از وعده‌های ریاست‌جمهوری به زنان بوده است که متأسفانه در اولین گام هیچگونه فرصتی به زنان داده نشد، نه این‌که فرصت برابر داده شود، رتبه ایران در شکاف جنسیتی که از شاخصهای توسعه یافتگی است در پایین‌ترین رتبه‌ها از بین 144کشور جهان قرار دارد. در سال 2016 رتبه ایران در این رابطه 139 بوده است».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c0b4ec4d-da94-4647-9d38-603a39cc9f7c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات