728 x 90

توطئه جدید برای نگه‌داشتن زندانی سیاسی علی معزی در زندان

زندانی سیاسی علی معزی - آرشیو
زندانی سیاسی علی معزی - آرشیو
بنا‌ به گزارشهای دریافتی دژخیمان زندان تهران بزرگ روز یکشنبه 8مرداد 1396 زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی را که هم‌اکنون در بین زندانیان عادی محبوس است به شعبه دادیار شماره 4روحانیت در تهران منتقل کردند و مورد سؤال و بازپرسی قرار دادند.

بنا‌ به این گزارش در این شعبه‌ علاوه بر همان اتهامات آخوند‌ساخته قبلی مبنی بر تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی اتهامی نیز به‌عنوان مرتبط بودن با پرونده آقای احمد منتظری به وی زده شد که این زندانی از این موضوع کاملاً اظهار بی‌اطلاعی کرده و پاسخ داده است که من از این موضوع هیچ اطلاعی ندارم و اینها جهت پرونده‌سازی است.
نهایتاً قراری برای این زندانی صادر نگردید و مجدداً به زندان تهران بزرگ برگشت داده شد.

خاطرنشان می‌شود به‌رغم پایان دوران محکومیت زندانی سیاسی علی معزی؛ دستگاه قضاییه رژیم ضدبشری آخوندی به‌دنبال توطئه و پرونده‌سازیهای جدید برای این زندانی سیاسی جهت نگه‌داشتن مجدد وی در زندان است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات