728 x 90

اعتراف رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: «۸میلیون و ۸۰۰هزار» بی‌سواد مطلق در کشور

بی سوادی درایران
بی سوادی درایران
رسانه‌های حکومتی روز 6مرداد 96 آمار بی سوادی مطلق در رژیم تحت حاکمیت ولایت‌فقیه را 8میلیون و 800هزار نفر نوشتند.

علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، در زمینه ارقام بی‌سوادی گفت: «بر اساس سرشماری نزدیک به 8میلیون و 800هزار نفر از افراد خود را بی‌سواد مطلق معرفی کرده‌اند».

نامبرده در گفتگو با خبرگزاری سپاه‌پاسداران موسوم به فارس آمار بیسوادی در رژیم آخوندی آن را با سایر کشورها مقایسه و این‌گونه اعتراف کرد: «در تمام کشورهای آسیای میانه، اروپا، بخشی از کشورهای آمریکای شمالی و شرق آسیا بیش از 99درصد افراد باسواد هستند، اما کماکان نزدیک به 750میلیون بی‌سواد در دنیا وجود دارد».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات