728 x 90

سوريه,

نظامیان اسد سربازان خود را با بمبهای حاوی گاز کلر مجهز می‌کنند

-

غوطه شرقی دمشق
غوطه شرقی دمشق
نیروهای اسد روز جمعه 23تیر 94جبهه عین ترما در غوطه شرقی را با گاز کلر هدف قرار دادند. این حمله دومین بار در عرض 54ساعت بود. این حمله با گاز کلر منجر به مصدوم شدن تعدادی از رزمندگان ”سپاه الرحمان ”و ایجاد حالتهای تنگی نفس و مسمومیت گردید

بنا‌ به گزارش اورینت تلویزیون اپوزیسیون سوریه، قطعه کلیپی که در اینترنت منتشر شده، نشان می‌دهد که رزمندگان نارنجک حاوی گاز کلر را در طاقمه یکی از افراد نیروهای اسد بعد از کشته شدنش و عقب‌کشیدن جسدش در جبهه عین ترما در غوطه شرقی پیدا کردند.