728 x 90

دماى كره زمين,اخبار علمی و فناوری,

گزارش رویتر در مورد مقابله با تغییرات آب و هوایی

-

بالا رفتن سطح دی اکسید کربن در جهان
بالا رفتن سطح دی اکسید کربن در جهان
دانشمندان برای اندازه‌گیری اثر تغییرات منطقه‌یی آب و هوایی، گاز دی اکسید کربن را به جنگل‌های انگلیس تزریق می‌کنند. هدف از این طرح چیست؟

اصلی‌ترین فعالیتهایی که در روی کره زمین می‌شود مانند سوزاندن سوختهای فسیلی و از بین بردن جنگلها باعث می‌شود که دمای کره زمین افزایش پیدا کند. دی اکسید کربن یکی از گازهای گلخانه‌ای است که روند فرار گرما از جو به فضا را بسیار کند می‌کند. درختها و دیگر گیاهان در چرخه فتوسنتز گاز کربنیک را از هوا جذب می‌کنند و باعث تصفیه طبیعی هوا می‌شوند. گرم‌تر شدن دمای زمین طی ۱۰۰سال گذشته دانشمندان را نگران کرده است. طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ ده سال به‌عنوان گرم‌ترین سالها طی ۱۵۰سال اخیر به ثبت رسیده است.

یکی از تلاشهایی که برای جلوگیری از این پدیده انجام شده توسط دانشمندان در دانشگاه بیرمنگهام بوده. این دانشمندان طی ده سال آزمایش، میزان دی اکسید کربنی که انتظار می‌رود در سال 2050 وجود داشته باشد را اندازه‌گیری می‌کنند. آنها دی اکسید کربن را به پارک پمپاژ می‌کنند تا اندازه‌گیری کنند درختها تا چه میزانی می‌توانند دی اکسید کربن را جذب کنند. آزمایش غنی‌سازی دی اکسید کربن در این پارک با هدف سنجش ظرفیت جنگل برای جذب کربن آزاد شده از سوختن سوختهای فسیلی و پاسخگویی به سؤالات مربوط به ظرفیت درختان جهت جذب آلودگی کربن در درازمدت است.

در سال گذشته، دانشمندان سازمان جهانی هواشناسی سازمان ملل‌متحد برآورد کردند که سطح دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن بالاترین میزان خود را در 800، 1000 سال گذشته داشته است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8f68f79d-0e0d-46d0-9f86-278406095189"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات