728 x 90

اخبار اقتصادی,اخاذى از مردم,بحران اقتصادى ايران,مسائل اجتماعي ايران,

یورش غارت شدگان به بانک و شکستن شیشه‌های آن در اهواز + فیلم

-

یورش غارت شدگان به بانک و شکستن شیشه‌های آن در اهواز
یورش غارت شدگان به بانک و شکستن شیشه‌های آن در اهواز
روزپنج شنبه یکم تیرماه96 غارت شدگان توسعه (آرمان) اهواز به بانک‌ ملی شعبه امانیه حمله کرده و شیشه‌های آن را شکستند و بانک را بهم ریختند

بعضی از غارت شدگان ماسک به چهره داشتند و شعار می‌دادند تا ”پول ما به باده- هر روز همین بساط است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8069d946-4f93-4d04-820d-00a7bfb84a82"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات