728 x 90

آلودگی هوا,

گرد و غبار در قصر شیرین دید افقی را تا ۵۰درصد کاهش داد

-

گرد و غبار در قصر شیرین
گرد و غبار در قصر شیرین
وضعیت هوای قصر شیرین امروز پنجشنبه 1تیر 96 بحدی غبارآلود است که میزان دید افقی در این شهر به نصف کاهش پیدا کرده است.

امیر پرویز نجفی مسئول هواشناسی این شهر اعتراف کرد که ”میزان دید افقی در این شهرستان مرزی، پنج هزار متر از حد استاندارد یک هوای سالم (10هزار متر) کمتر است.“

این کارگزار رژیم بدون بیان علت این فاجعه زیست محیطی و نقش حاکمیت پلید آخوندی در به‌وجود آمدن آن ادامه داد ”از ابتدای امسال تاکنون قصرشیرین در مجموع 33روز درگیر گرد و غبار بوده و پارسال نیز شهرستان مرزی قصرشیرین در مجموع 119روز درگیر پدیده گرد و غبار بود“.

وضعیت هوا در این شهر بگونه‌ای است که بهداشت و درمان این شهر اعلام کرد شهروندان به‌ویژه افراد مسن، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی به علت آلودگی هوا و وجود ریزگردها در آسمان شهر از ورود به فضای باز و آزاد خودداری و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.“.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5ca09185-e52d-4c11-a704-782ce3b8ae55"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات