728 x 90

-

اذعان خبرگان آخوندی بر عدم مشروعیت و مقبولیت نظام و این‌که انتخابات تنها برای تحکیم دیکتاتوری دینی است

-

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
خبرگان ارتجاع در روز 29خرداد در پاسخ «به شبهات پیرامون نقش مردم در حکومت اسلامی» بیانیه‌یی صادر کرد. این بیانیه که حاکی از تعمیق شکاف در رأس رژیم و شدت گرفتن جنگ قدرت در درون آن بعد از نمایش انتخابات است اذعان بی‌سابقه‌یی بر عدم «مشروعت» و «مقبولیت» نظام ولایت‌فقیه است و تأکید مجددی بر این حقیقت که رأی مردم و انتخابات در نظام ولایت‌فقیه هیچ اعتباری ندارد و کارکرد آن صرفاً برای تحکیم موقعیت دیکتاتوری دینی است. این بیانیه که به دستور خامنه‌ای و به امضای جنتی صادر شده تصریح می‌کند: «در روزهای اخیر مطالبی پیرامون ”مشروعیت “و ”مقبولیت “ حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آرای مردم با استناد به کلمات امیرالمؤمنین (ع) در جامعه مطرح شد که با برخی مبانی دینی... متعارض و ناسازگار است». وادار شدن ولی‌فقیه نظام به صدور چنین بیانیه‌یی به خوبی نشان می‌دهد رژیم نه تنها مشروعیت و مقبولیت خود را در میان مردم از دست داده بلکه حتی در میان روحانیان غیرحکومتی و حتی در میان بخشهای وسیعی از نیروهای رژیم نیز اعتباری ندارد.

اطلاعیه تصریح می‌کند: «ولایت... و هدایت مردم و زعامت سیاسی اجتماعی از احکام الهی است و متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست“. اطلاعیه ضمن تأکید بر «اهمیت منحصربه‌فرد... ولایت و رهبری امت اسلامی» به‌مثابه «منشا مشروعیت نظام اسلامی» می‌افزاید: در اسلام آخوندها «سخنی از رأی و خواست و نظر مردم در میان نمی‌آید و البته اگر مردم با فردی غیر از ولی بیعت کنند (انتخاب کنند) مشروعیت نمی‌یابد».

اطلاعیه خبرگان آخوندی تأکیدی بر این حقیقت است که نظام ولایت‌فقیه بعد از شکست خامنه‌ای در مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از همیشه در بحران فرو رفته است. خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، بعد از انتخابات تأکید کرد: شکست خامنه‌ای در یکپایه کردن رژیم شکستی بسیار سنگین و از علائم پایانی این نظام است، بحران در رأس فاشیسم دینی سر باز کرده و تا سرنگونی آن ادامه می‌یابد...

در چنین شرایطی خامنه‌ای، جنتی را مأمور کرده تا برای جلوگیری از ریزشهای بیشتر درون رژیم پرده‌ها را کنار زده و اعلام کند آنچه اصالت دارد ولی‌فقیه است و انتخابات و رأی مردم تنها تا آنجا ارزش و اعتبار دارد که دیکتاتوری دینی را تأیید و تقویت کند. خامنه‌ای به این ترتیب برای تصفیه‌های درونی نیز زمینه‌سازی می‌کند.

با توجه به اذعان خبرگان آخوندی بر عدم مشروعیت و مقبولیت رژیم و این‌که انتخابات در این رژیم صرفاً در خدمت تحکیم دیکتاتوری است، از این پس طرفهای خارجی هیچ بهانه‌یی برای اعتبار قائل شدن برای نمایشهای انتخاباتی این رژیم و به‌رسمیت شناختن نتایج آن ندارند. انتخابات صرفاً ماسک قرن بیستمی بر چهره یک دیکتاتوری خون‌آشام قرون‌وسطایی است که باید از جامعه جهانی طرد شود.

 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
30خرداد 1396 (20ژوئن 2017)
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6cda598a-babd-4d2b-8b98-c35ba4d06ef8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات