728 x 90

اخبار اعتراضى,

آوردن زرهپوش برای سرکوب غارت شدگان در اهواز+ فیلم

-

سرکوب غارت شدگان در اهواز
سرکوب غارت شدگان در اهواز
از صبح روز چهارشنبه ۳۱خرداد 96 غارت شدگان مؤسسه توسعه (آرمان) در اهواز؛ اقدام به بستن خیابان میدان ساعت به فلکه دانشگاه کرده و شعار مرگ بر سیف سر داده‌اند.

بر روی پلاکارد بزرگی که در وسط خیابان در دست غارت شدگان است؛ نوشته شده:
آب نداشتیم؛ هوا نداشتیم؛ دسترنج تموم زندگیمونو پس بدین.
 
بنا‌ به گزارشهای دریافتی ساعت 12 ظهر امروز چهارشنبه غارت شدگان در اهواز تجمع کرده و شعار می‌دادند: مشکل ما حل نشه اهواز قیامت میشه». رژیم آخوندی در وحشت از گسترش این تجمع و شعار اعتراضی اقدام به سرکوب و پراکنده کردن تجمع‌کنندگان کرد. رژیم چند زرهپوش برای سرکوب به میدان آورده بود که مردم را با زور و سرکوب، پراکنده می‌کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d8007ff0-909d-4b72-8c64-7053d97319bd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات