728 x 90

اعتراض و اعتصاب در زابل، بروجرد و بروجن

اعتراض رانندگان شرکت اتوبوسرانی زابل
اعتراض رانندگان شرکت اتوبوسرانی زابل
رانندگان، دانشجویان و کارگران در شهرهای زابل، بروجرد و بروجن برای مطالباتشان دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

روز پنجشنبه ۱۸خرداد رانندگان شرکت اتوبوسرانی زابل در اعتراض به پرداخت نشدن 5ماه حقوق و مطالبات 5ساله خود اعتصاب کردند

در بروجرد 220تن از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد در اعتراض به انحلال این دانشکده مقابل دفتر وزارت بهداشت رژیم تجمع کردند.

در بروجن حدود 200تن از کارگران کارخانه روغن نباتی نهال گل در اعتراض به پرداخت نشدن 6ماه حقوق و واریز نشدن حق بیمه در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.