728 x 90

۱۱کشته و دهها مصدوم بر اثر توفان در مسکو

طوفان در روسیه
طوفان در روسیه
وقوع یک توفان عظیم در مسکو پایتخت روسیه در روز دوشنبه 8خرداد 96 باعث مرگ 11نفر و مصدومیت بیش از 50نفر شد.

این توفان که بیش از دو ساعت ادامه داشت علاوه بر خسارات جانی باعث لغو 13پرواز و تأخیر 23پرواز دیگر در دو فرودگاه مسکو شد.

در این توفان بسیاری از درختان در پایتخت روسیه شکسته و سقوط کردند و شبکه توزیع برق شهری نیز قطع گردید.

به گفته کارشناسان در روسیه این توفان یکی از بزرگترین سوانح طبیعی در مسکو از 1998 میلادی تاکنون بوده است.