728 x 90

غارت شدگان مؤسسه‌های کاسپین و توسعه (آرمان) خیابان میرداماد در تهران را بستند + تصاویر و فیلم

غارت شدگان خشمگین مقابل بانک مرکزی در تهران
غارت شدگان خشمگین مقابل بانک مرکزی در تهران
تجمع اعتراضی غارت شدگان خشمگین مؤسسه‌های کاسپین و توسعه (آرمان) مقابل بانک مرکزی در تهران به درگیری کشیده شد.

روز دوشنبه 8خرداد 96 غارت شدگان کاسپین و توسعه (آرمان) در اعتراض به چپاول داراییهایشان تجمع کردند و شعارهایی علیه مقامهای حکومتی در بانک مرکزی دادند. معترضان خشمگین شیشه‌های درب شمالی بانک را شکستند و قصد ورود به بانک را داشتند.

در این تجمع گسترده معترضان خیابان میرداماد تهران را بستند. مأموران سرکوبگر انتظامی آنها را مورد حمله قرار دادند.
 
 
روزهای گذشته نیز تجمعات گسترده‌یی توسط غارت شدگان مؤسسه کاسپین و مؤسسه توسعه (آرمان) در چندین استان از جمله لرستان و خوزستان با بستن راههای اصلی اعتراض خود را نسبت به کارگزاران و غارتگران رژیم نشان دادند.

 

گزارش تکميلی:

غارت شدگان خشمگین مؤسسات مالی کاسپین و توسعه (آرمان) در تهران روز دوشنبه 8خرداد در مقابل بانک مرکزی تجمع اعتراضی برگزار کردند و با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند.

معترضان خشمگین همچنین شیشه‌های درب شمالی بانک مرکزی را شکستند و قصد ورود به بانک را داشتند.

خبرگزاری حکومتی تسنیم نوشت: سپرده‌گذاران کاسپین امروز هم کفن پوش شده‌اند و از سراسر کشور خود را به خیابان میرداماد رسانده‌اند. تجمع‌کنندگان شعار می‌دهند:

"امنیت سرمایه حق مسلم ماست" ;

" کاسپین دزدی کرده بانک مرکزی حمایت کرده" ;

"مفسد اقتصادی اعدام باید گردد" ;

"مدیران بی‌لیاقت اخراج باید گردند