728 x 90

یک مخترع انگلیسی اولین آزمایش پرواز انسان با یک لباس ویژه را به اجرا درآورد

پرواز انسان با لباس ویژه
پرواز انسان با لباس ویژه
این لباس از یک اسکلت خارجی با طراحی خاص، یک کلاه که مصرف سوخت را ردیابی می‌کند و شش موتور جت کوچک، و دستگاههای کنترل کننده و هدایت ساخته شده است. این مجموعه، امکان بلند شدن یک انسان را از روی زمین فراهم می‌کند. کسی که این لباس را به تن دارد بایستی از بازوهای خود استفاده کند و او می‌تواند به مدت ده دقیقه به‌طور مستقیم و با سرعت 50کیلومتر در ساعت حرکت کند.

به گفته سازنده این لباس، این شیوه پرواز نه تنها به رفت و آمدها سرعت و سهولت خواهد بخشید بلکه در ماموریتهای کاوش و جستجو و امدادرسانی بسیار مؤثرخواهد بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4201dc56-70dc-4242-b42b-36d9106c25d2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات