728 x 90

اعدامهای جمعی بلافاصله بعد از نمایش انتخابات

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
۹ اعدام در روز دوم خرداد
 
رژیم آخوندی بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات قلابی، بساط دار و شکنجه را در زندانهای سراسر کشور از سر گرفت. طی روزهای اول و دوم خرداد ۱۰زندانی در زندانهای تبریز، زاهدان، اردبیل، کرمانشاه، اصفهان و زندان مرکزی کرج بدار آویخته شدند. صرفاً 9تن از آنها در روز دوم خرداد اعدام شدند.

دژخیمان زندان زاهدان همزمان با اعدام عبدالکریم شهنوازی، ۳۰ساله، به گردن یک زندانی دیگر نیز طناب دار انداختند و او را پس از آن که شاهد مرگ عبدالکریم بود، پایین آورده و به وی گفتند ۴۰روز دیگر اعدام خواهد شد.

رژیم آخوندی که در جریان انتخابات قلابی با اعتراض و ابراز انزجارهای جوانان در شهرهای مختلف کشور مواجه بود، به‌منظور مهار اوضاع هیچ چاره‌یی جز توسل به اعدامهای جمعی نیافته است. رحمانی فضلی، وزیر کشور روحانی، ضمن اشاره به انبوه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی به کار گرفته شده در روز نمایش انتخابات گفت: «چهار شب آخر همه جوانها در خیابان بودند. واقعاً وضعیت نگران‌کننده بود. نظام ما دشمن دارد».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳خرداد ۱۳۹۶ (۲۴مه ۲۰۱۷)
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/002fdc6d-804a-4a21-8490-fcb27a3778b1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات