728 x 90

اتحاد علیه رژیم ایران، دشمن مشترک کشورهای خاورمیانه

ترامپ رئیس جمهور آمریکا
ترامپ رئیس جمهور آمریکا
تحلیلگران می‌گویند هدف از سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه متحد کردن کشورهای این منطقه علیه دشمن مشترک یعنی رژیم ایران است. گزارشی از سی.ان.ان 1خرداد 96:
یک مقام آمریکایی گفت، هدف از سفر و سخنرانی دونالد ترامپ به منطقه خاورمیانه متحد کردن جهان اسلام علیه دشمنان مشترک است.

مقامهای عربستان سعودی نسبت به رئیس‌جمهور جدید آمریکا بسیار خشنود هستند. آنها احساس می‌کردند باراک اوباما آمریکا را از منطقه بیرون کشید و آن را اول به رژیم ایران و بعد هم به روسیه واگذار کرد. آنها فکر می‌کنند شیوه‌ای که اوباما نیروها را از عراق بیرون کشید، خیلی زود هنگام بود به‌نحوی که موجب شد رژیم ایران جای پای خود را در آنجا که هم مرز با عربستان است، مستحکمتر کند. این منشأ نگرانیهای بسیار بزرگی بوده است. نگرانی دیگری که داشتند این بود که احساس می‌کردند اوباما پشت آنها را خالی کرد. برای مقابله با تهدیدهای رژیم ایران عربستان بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی خود را صرف هزینه‌های دفاعی می‌کند. یکی از دلایل این اقدام این است که عربستان اطمینان و اعتماد خود را به آمریکا از دست داده بود چرا که سیاستهای اوباما قابل تکیه نبود

اما اکنون این اعتماد با آمدن دونالد ترامپ در حال بازگشت است. در مکالماتی که در هفته‌های اخیر میان مقامهای دولت ترامپ و عربستان در جریان بوده، هر دو طرف بر روی این واقعیت متمرکز بوده‌اند که در یک سنگر هستند به‌خصوص وقتی بحث ایران به میان می‌آید.

سعودیها بسیار خشنود هستند که ترامپ بر روی ماهیت تهدیدهایی که رژیم ایران برای آمریکا و عربستان دارد تأکید دارد.