728 x 90

دخالتهای ایران,اخبار خليج فارس,اخبار آمريكا,

خانم رجوی با استقبال از مواضع کنفرانس سران عربی، اسلامی، آمریکا تأکید کرد: حل نهایی بحران منطقه در سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه است

-

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
خانم رجوی با استقبال از مواضع کنفرانس سران عربی، اسلامی، آمریکا
علیه جنگ‌افروزی و صدور تروریسم و بنیادگرایی توسط حکومت آخوندی
تأکید کرد: حل نهایی بحران منطقه در سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه است


 خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، از مواضع کنفرانس سران عربی، اسلامی، آمریکا در برابر عملکردهای رژیم ایران که سلب کننده آرامش و ثبات منطقه و جهان است؛ به‌ویژه ضرورت مقابله با رژیم آخوندی در تروریسم و بنیادگرایی، در برنامه موشکهای بالستیکی، در دخالتهایش در امور داخلی کشورها و در فعالیتهای ویرانگر این رژیم در منطقه و جهان؛ استقبال کرد و آن را گامهای ضروری در راستای پایان دادن به تروریسم و جنگ و خونریزی و برقراری صلح و آرامش دانست.

خانم رجوی تأکید کرد محکوم کردن عملکردها و جنایتهای رژیم ملایان بایستی با اقدامات عملی و به‌طور مشخص قطع رابطه با رژیم آخوندی، اخراج آن از مجامع بین‌المللی، نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و دیگر نیروهای نظامی و شبه‌نظامی و امنیتی وابسته به این رژیم و اخراج آنها از منطقه دنبال و محقق شود.

خانم رجوی بر ضرورت طرح بلادرنگ پرونده نقض حقوق‌بشر و قتل‌عام زندانیان سیاسی در شورای امنیت ملل‌متحد و ارجاع آن به دادگاه بین‌المللی را خاطرنشان کرد و افزود: در آستانهٴ سی و هفتمین سال مقاومت تمام‌عیار مردم ایران عليه فاشیسم دینی، اکنون دنیا به همان حقایقی گواهی می‌دهد که فرزندان رشید ایران برای آن تمام هستی خود را نثار کردند.

خانم رجوی در این خصوص، سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس را یادآوری کرد که به درستی گفت: «اولین قربانی رژیم ایران، مردم این کشور هستند». همچنین پادشاه عربستان سعودی که با ابراز «احترام و تقدیر» نسبت به مردم ایران گفت: «رژیم ایران از زمان خمینی نوک پیکان تروریسم جهانی بوده است».

خانم رجوی تأکید کرد: راه‌حل نهایی بحرانی که سراسر منطقه را دربرگرفته، سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه به دست مردم و مقاومت ایران است. آزادی و جایگزینی حاکمیت مردم ایران به جای حاکمیت ملایان، خواست عموم مردم ایران است که تاکنون برای رسیدن به آن 120هزار شهید تقدیم کرده‌اند. به‌رسمیت شناختن خواست مردم ایران ضرورت صلح و آرامش در منطقه و از الزامات امنیت بین‌المللی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول خرداد 1396 (22 مه 2017)