728 x 90

شعار مردم تهران در میدان ونک: عالیه عالیه جای ندا خالیه

شعار مردم تهران در میدان ونک
شعار مردم تهران در میدان ونک
عصر روز شنبه 30اردیبهشت شماری از مردم تهران در میدان ونک تجمع کرده و شعار می‌دادند.

عالیه عالیه جای ندا خالیه
شعار:‌ عالیه عالیه جای ندا خالیه
جمعی از مردم در پارک دانشجوی تهران نیز شعار دادند: سبز و بنفش نداره جنبش ادامه دارد.

شعار:‌ سبز و بنفش نداره جنبش ادامه دارد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات