728 x 90

لشکرهایی از جوانان به هیجان آمده، آماده قیام اند

ترس رژیم‌ازقیام
ترس رژیم‌ازقیام
در آستانه نمایش انتخابات، روزنامه حکومتی رسالت نسبت به تکرار قیام هشدار داد و نوشت: در این سی و هشت سال و در انتخابهای مختلف تجربه‌های تلخی از اقدامات دشمن پسند داریم... تشکیلات مخفی و ستون پنجم دشمن در داخل کشور، در حالت آماده‌باش است و آموزشهای لازم را برای ایجاد فتنه دیده است... لشکر‌هایی از جوانهای به هیجان آمده در خیابانها هم پوشش عملیات او است.

این رسانه حکومتی باند غالب افزود: اگر کاندیدایی بگوید کسانی در طول ٣٨ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، او دارد اعتبار کل انقلاب و نظام را برای چند رأی به دشمن می‌فروشد. اگر یک کاندیدا در جمع هواداران خود برای جلب حمایت مجاهدین بگوید زبانها را بریدند و دهانها را دوختند، تمام گزارشهای حقوق‌بشری احمد شهید را امضا کرده و نظام را در برابر جهانیان محکوم نموده و به شورای امنیت برای تحریم بیشتر نظام چراغ سبز نشان داده است. اینها نشانه‌های خطر است، نشانه‌های اولیه از تکرار یک فتنه است.

رسالت آخوندی، نوشت: با دیدن نشانه‌ها، باید بپذیریم که احتمال وقوع چنین حوادثی وجود دارد. آنها که با قتل یک دختر جوان در یک خیابان تهران توانستند یک توفان رسانه‌یی را در سطح جهان علیه جمهوری اسلامی پدید آورند و احساسات جهانی را علیه نظام تحریک کنند و زمینه‌ساز تحریمها شوند، در کمین انتخابات‌اند، و نقشه‌ها دارند، باید مراقب باشیم.