728 x 90

دلهره خامنه‌ای: رعایت انضباط قبل، روز و بعد از انتخابات بسیار با اهمیت و بنا‌ به‌تجربه، رعایت نکردن آن مضرّ است

خامنهاي ولي فقيه ارتجاع
خامنهاي ولي فقيه ارتجاع
در فاصله دو روز مانده به نمایش انتخابات رژیم، خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع امروز 27اردیبهشت 96 تحت عنوان دیدار با اقشار مختلف مردم، دلهره‌هایش را از نمایش انتخابات اعلام کرد.
وی در وحشت از قیام و تکرار تجربه سال 88 گفت: «رعایت انضباط و پایبندی به قانون در سه مرحله‌ی «قبل از انتخابات، روز انتخابات و بعد از انتخابات» را بسیار با اهمیت است و ملت ایران تجربه کرده که رعایت این انضباط تا چه‌ حد به‌نفع او است و بی‌انضباطی و رعایت نکردن قانون، تا چه میزان مضرّ است».

ولی‌فقیه ارتجاع سپس در نگرانی از کسادی این نمایش و انزاوی بین‌المللی گفت: «اگر حضور مردم در انتخابات ضعیف باشد، یک نوع قضاوت و تصمیم‌گیری خواهد شد اما اگر حضور مردم در انتخابات، هوشمندانه، قوی و با حجم زیاد باشد، قطعاً قضاوت به‌گونه دیگری خواهد بود».

خامنه‌ای بر همین اساس بارها روی اهمیت حضور پر حجم مردم و بالا بودن آمار و ارقام تأکید کرد و گفت: «هرچه حضور مردم در پای صندوق‌های رأی بیشتر باشد و هرچه انضباط و پایبندی کنونی به قانون بیشتر باشد، آبرو و احترام ملت ایران در نزد ناظران جهانی بیشتر خواهد شد... . من معتقد به برنده و بازنده در انتخابات نیستم زیرا هر کس رأی بیاورد، برنده اصلیِ انتخابات، نظام جمهوری اسلامی.. است».

ولی‌فقیه ارتجاع همچنین در نگرانی از باز شدن شکاف و خیزش اجتماعی افزود: «همه این دستگاهها، مورد اعتماد و با یکدیگر نیز هماهنگ هستند اما بار دیگر به این دستگاهها سفارش می‌کنم که آراء مردم امانت است و این امانت باید حفظ شود... ممکن است افرادی باشند که قصد تخلف را داشته باشند و دستگاههای نظارتی و اجرایی و حافظ امنیت اگر ‌چه مورد اعتماد ومقبول هستند اما باید کاملاً مراقبت کنند».

ولی‌فقیه نظام در نهایت هم با اشاره به قیافة اپوزیسیون گرفتن آخوند روحانی که دم از نبودن آزادی زده بود، گفت: «برخی از این فضای آزادی استفاده ولی آن را نفی و ناسپاسی می‌کنند».
و در نهایت هم همه افشاگریهای ناگزیر در جریان جنگ و جدال باندی را سعی کرد با یک جمله لاپوشانی کند و کم اهمیت جلوه دهد که «اگر چه این سخنان شایسته ملت ایران نبود اما حضور مردم همه این مسائل را حل خواهد کرد و این سخنان تأثیری نخواهد داشت».