728 x 90

شورش و اعتراض در زندانها,شکنجه,

گزارشی از شکنجه و اعمال وحشیانه سرکرده حفاظت زندان زابل مزدور غلامرضا رضایی

-

زندان مرکزی زابل - آرشیو
زندان مرکزی زابل - آرشیو
بنا‌ به اخبار رسیده از زندان زابل؛ رئیس جنایتکار حفاظت زندان زابل، مزدوری به‌نام غلامرضا رضایی، که در بین زندانیان به گاو اسراییلی معروف است، چهارشنبه شب ۲۰ اردیبهشت ماه، یکی از سربازان گارد حفاظت زندان به‌نام محمد خلیل پور را با مشت و لگد زیر ضربات سنگین خود قرار داد که سربازِ نگون‌بخت به زمین افتاد و در حالی که هم‌چنان به او فحش می‌داد روی ران پای راست او آن‌قدر ایستاد که از شدت درد سرباز نامبرده از حال رفت.

رئیس جنایتکار زندان در وحشت از انتشار خبرِ این رسوایی؛ سرباز مصدوم را به‌رغم وخامتٍ حال به بیمارستان اعزام نکردند و در محل آسایشگاه سربازان زندان بستری و تحت مراقبت قرار دادند. شدت جراحات وارده به این سرباز به قدری است که این سرباز هنوز قادر به حرف زدن نیست و رئیس زندان به‌نام حسن میر به‌اجبار در روز جمعه 22 اردیبهشت برای دلجویی از وی به محل نگهداری او مراجعه کرد.

سربازان حاضر ضمن ابراز شکایت درخواست رسیدگی کردند. پس از این حادثه تمام سربازان یکان حفاظت زندان که حدود ۱۲۰ نفر هستند نسبت به وحشیگریها به‌خصوص فحاشیهای رکیک و هتاکیهای مستمر رئیس جنایتکار حفاظت اعتراض کردند.

قابل ذکر است که فرمانده گارد حفاظت به نام موسی رضوانی با وجود حضور در محل، در برابر این وحشگیریها و خشونت بکار گرفته شده علیه این سرباز؛ کمترین عکس العملی از خود نشان نداد. کلیه سربازان گارد حفاظت زندان نسبت به فحاشیهای مستمر سرکرده حفاظت اطلاعات زندان که علیه سربازان نیز اعمال می‌شود؛ اعتراض کردند.

حسن میر رئیس جنایتکار زندان زابل هم خود نیز شکنجه‌گر قهاری است. وی روزانه به سلولهای انفرادی مراجعه کرده و زندانیان را می‌زند و پس از خسته شدن دستور می‌دهد که دیگران در جلوی خود او آنها را شکنجه کنند. شکنجه‌های رایج در زندان عبارت است از فلک کردن با کابل برق و سپس بستن دست و پا با زنجیر به دور ستون حداقل به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/846ec64d-8be2-4d42-b40d-e4f6905f50b7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات