728 x 90

مرگ دو کارتن خواب در تهران در اثر فرو ریختن دیوار

مرگ کارتون خواب‌ها درتهران
مرگ کارتون خواب‌ها درتهران
روز گذشته پنجشنبه 14 اردیبهشت 96 سه نفر که در اثر فشار فقر و تنگدستی در خیابان می‌خوابیدند بر اثر فرو ریختن دیوار در زیر آوار ماندند.

خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارشی نوشت که بر اثر فرو ریختن دیوار کارخانه تولید بتن در خاوران شهرک کارون سه نفر در زیر آوار ماندند که دو نفر از آنان کشته و نفر سوم به‌شدت مجروح شد.
به گفته این خبرگزاری حکومتی هر سه آنان کارتن خواب بوده و در پشت دیوار خوابیده بودند.
زاغه نشینی، کارتن خوابی، زندگی زیر پل‌ها و گورخوابی پدیده‌هایی هستند که در حاکمیت پلید و غارتگر آخوندی هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرند. آمارهای غیررسمی می‌گوید؛ ۱۵ هزار کارتن خواب در تهران زندگی می‌کنند که یک سوم آنها را زنان و ۶۲ درصد از این معتادان کارتن خواب را افراد متاهل تشکیل می‌دهند که به گفته روزنامه حکومتی موسوم به ابتکار در اول سال 95، خرج خوراک و موادشان را از آشغال‌های کف خیابان و سطل‌های زباله شهر در می‌آورند و این در حالی است که کارگزاران رژیم و آقا زاده‌ها روزانه میلیاردها دلار از ثروت این میهن را در اختلاسهای نجومی به جیب خود و ایادی و انصار خود ریخته و هر یک در کاخهای خود در بهترین محلات تهران زندگی می‌کنند.