728 x 90

اول ماه مه- روز جهاني كارگر,

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر توسط زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

-

بیانیه زندانیان سیاسی درحمایت از کارگران
بیانیه زندانیان سیاسی درحمایت از کارگران
بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز یکشنبه 10 اردیبهشت جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان گوهردشت مراسمی به‌عنوان بزرگداشت روز جهانی کارگر برگزار کردند.
در این مراسم یاد و خاطره جمعی از شهیدان و هم بندیان زندانیان سیاسی کارگر از جمله شاهرخ زمانی، علی صارمی، ستار بهشتی، افشین اصانلو و غلامرضا خسروی نیز گرامی داشته شد.

زندانیان با یادآوری تغییر دوران و هجرت پیروزمند رزمنده شیران ارتش آزادی عنوان کردند زمانی اعتراضات و اعتصابات کارگران در زنجیر رژیم آخوندی و دیگر اقشار تحت ستم مثمرثمرتر خواهد بود که این اعتراضات در جهت اعمال مقاومت سازمان‌یافته قرار بگیرد. وضعیتی که اینروزها با رادیکالیزه شدن اعتراضات کارگران و سایر اقشار اجتماعی شاهد آن هستیم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات