728 x 90

زندانیان سیاسی,نمايش انتخابات رياست جمهورى ,

پیام زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند از زندان گوهردشت کرج به‌مناسبت روز جهانی کارگر

-

زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند
زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند
زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند از بستگان مجاهدان اشرفی به‌مناسبت روز جهانی کارگر پیامی از زندان گوهردشت فرستاد.

متن پیام از این قرار است:
ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر و در حالیکه دستمزد کارگران شریف ایران؛ مبلغی حدود یک چهارم حد نصاب تعیین شده به‌عنوان خط فقر از جانب آخوندهای ضدبشر و ضد کارگر در نظر گرفته شده است. روزانه شاهد ورشکستگی یکی پس از دیگر کارخانه‌ها هستیم و آن واحدهایی که ظاهراً مشغول کارند حقوق کارگران را پس از ماهها پرداخت نمی‌کنند و در همین زمان نظاره‌گر جنگ و دعواهای آخوندهای شیاد و جلاد و پاسداران جنایتکار در نمایش انتخابات برای انتصاب رئیس دولت رژیم آخوندی می‌باشیم.

جنگ و دعوایی که نه برای احقاق حق و حقوق اقشار مختلف مردم بلکه برای کسب قدرت و سهم‌خواهی از دزدی و چپاول و غارت منابع مملکت می‌باشد و صد البته تمامی این جنایات و دزدیها با حفظ رژیم ضدبشری آخوندها برای این جانیان میسر می‌باشد.

اینجاست که باید به‌مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم؛ همه معلمان؛ کارگران؛ پرستاران؛ کارمندان؛ بازنشستگان؛ دانشجویان؛ زنان آزاده و جوانان ظلم ستیز و دیگر اقشار ایران عزیز شعار اتحاد؛ مبارزه؛ پیروزی را عملاً در جای جای میهن عزیز به اجرا درآوریم و ضمن پافشاری بر احقاق حقوق پایمال شده نان توسط آخوندهای جنایتکار و تروریست یک صدا و متحد به رژیم بنیادگرای آخوندی و تمامی جناح های غالب و مغلوبش اعلام کنیم از آنجایی که هر گونه شراکت در نمایش انتخابات یعنی دست داشتن و تأیید تمامی جنایات و دزدیها و چپاول حقوق هموطنان در سال‌های گذشته و ایام پیش رو می‌باشد؛

پس همه با هم و دست در دست همدیگر فریاد برمی‌آوریم نه شیاد؛ نه جلاد؛ نه پاسداران دزد؛ جنایتکار، رأی ما فقط سرنگونی و همگام با ارتش آزادی پیش به سوی ایرانی آزاد و تحت حاکمیت مردم.

زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند
زندان گوهردشت
۹ اردیبهشت ۹۶.