728 x 90

مناظره کاندیداهای نمايش انتخابات ریاست جمهوری 96,

خبرگزاری رویتر: در مناظره انتخاباتی روحانی به‌خاطر کارنامه اقتصادی زیرضرب رفت

-

مناظره نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم آخوندی
مناظره نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم آخوندی
خبرگزاری رویتر 8 اردیبهشت 96 طی گزارشی از مناظره نمایش انتخاباتی رژیم گفت:‌ «روحانی در رابطه با کارنامه اقتصادی زیر ضرب رفت. به‌دلیل نبودن بهبود اقتصادی در پسابرجام روحانی ضربه خورده است».

روحانی گفت: «اگر خواهان 8درصد رشد هستیم به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم».

رویتر افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی توسط موانعی که بر سر راهشان در ایران است از کار در این کشور دلسرد شده‌اند. برخی از این موانع عبارتند از: وضعیت نازل بانکهای ایران، نقش سنگین مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران در امر اقتصاد، نبودن شفافیت در رابطه با امور قضایی و همچنین ادامه تحریمهای یکجانبه آمریکا.

رویتر در ادامه گفت:‌
رئیسی یکی از قاضیانی بود که بر اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در 1988 نظارت داشت و یک جانشین احتمالی خامنه‌ای می‌باشد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/59f069b4-bc42-4e9d-b375-874132faa22f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات