728 x 90

خودرو پرنده هوشمند

خودرو پرنده
خودرو پرنده
کمتر از بیست سال دیگر بیش از ۶۰ درصد مردم در شهرها زندگی خواهند کرد. این یعنی افزایش بسیار زیاد جمعیت که باعث آلودگی هوا و تجمع بیش از حد در مناطق مسکونی هم می‌شود. این مشکل، شرکتهای صنعتی را وادار کرد تا به راه‌حلهای هوشمندی بپردازند تا بتوان با استفاده از آن میان زمین و هوا جابه‌جا شد. یکی از این راه‌حلها خودرو پرنده است. شرکت ایرباس نام پاپ آپ را برای خودرو پرنده‌ای که در آینده به بازار خواهد آمد انتخاب کرده است.

پاپ آپ در معنای ترکیبی‌اش یعنی یک خودرو زمینی که در صورت نیاز به رفتن به یک مکان بلند یا در مواجهه با ترافیک، می‌تواند بسادگی پرواز کند.

این خودرو با استفاده از تکنولوژی بکار رفته در هواپیماهای بی‌سرنشین، می‌تواند به یک خودرو پرنده بسیار کوچک تبدیل شود.
 


شرکت ایرباس فکر می‌کند در شهرهای هوشمندی که رو به افزایش است این تکنولوژی می‌تواند پاسخگوی ساکنانش باشد.

از پاپ آپ می‌توان به‌عنوان هواپیمای بی‌سرنشین استفاده کرد یا در محلی فرود آمد که صاحب آن می‌خواهد پیاده روی کند.

این خودرو پرنده اولین بار نیست که تولید می‌شود. بلکه یک شرکت صنعتی چینی هم خودرو پرنده‌ای به‌نام ایهان ۱۸۴ را تولید کرده. این شرکت می‌گوید تنها مشکلی که هم‌اکنون در سر راه بکار گیری تولیدش قرار دارد اجازه پرواز آن بین شهرهاست.

در شهرهای هوشمندی که در آینده ایجاد خواهد شد رانندگی این خودروهای پرنده نیز به‌صورت هوشمند خواهد بود. صاحب آن تنها آدرس مورد نظرش را به ماشین پرنده خواهد داد و ماشین خودش پرواز خواهد کرد و سرنشین را به مقصد خواهد رساند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4341be86-5f47-481d-a8a1-36f7b780dfb4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات