728 x 90

نمايش انتخابات رياست جمهورى ,بحرانهاى اجتماعى,بحران اقتصادى ايران,

اعتراف پاسدار قالیباف: تنها ۴درصد مردم از وضع موجود راضی هستند

-

فقر و تنگدستی حاصل حکومت دزد و غارتگر آخوندی
فقر و تنگدستی حاصل حکومت دزد و غارتگر آخوندی
پاسدار قالیباف شهردار دزد و غارتگر تهران در یک درگیری باندی علیه آخوند شیاد روحانی، اعتراف کرد که تنها 4درصد مردم از وضع موجود راضی هستند.

وی که روز شنبه 26 فروردین برای ثبت نام در نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور رژیم حضور یافته بود گفت: رئیس‌جمهور فعلی وعده 100روزه می‌دهد و بعد از 4سال حرف و بی‌عملی، مجبور به بی‌صداقتی می‌شود و آن وعده را انکار می‌کند، حال آیا می‌توان به دیگر وعده‌های او اعتماد کرد. روحانی از بهتر شدن وضعیت اقتصادی می‌گوید اما اگر وی پایش را از اتاقش بیرون بگذارد از واقعیات‌ درون جامعه تصویر ملموس‌تری پیدا می‌کند و تنها 4 درصد جامعه از وضع موجود راضی هستند.

پاسدار قالیباف گفت: دادن یک فرصت 4ساله دیگر به دولت فعلی مناسب نیست، چون نتوانست این نارضایتی‌ها را برطرف کند؛ حرف و فرصت 4ساله کافی است.