728 x 90

اخبار علمی و فناوری,

وزن همه مورچه‌های زمین از وزن همه انسانها بیشتر است

-

حقایقی از زندگی مورچه‌ها
حقایقی از زندگی مورچه‌ها
زیست شناسان می‌گویند اگر وزن تمام مورچه‌های موجود روی کره زمین را محاسبه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که وزن آنها از وزن همه انسانهای ساکن کره خاکی بیشتر است.

بررسی‌های دقیق زیست‌شناسان نشان داده است در مجموع ۱۰ هزار تریلیون مورچه روی کره زمین زندگی می‌کنند و میانگین وزن هر کدام از آنها بین یک تا ۵ میلی‌گرم محاسبه می‌شود.

لازم به ذکر است که پروفسور «ادوارد ویلسون» از دانشگاه هاروارد آمریکا برای نخستین بار این تئوری را مطرح کرد و پس از آن «بِرت هالدابلر» با انجام بررسی‌های علمی و ثابت کردن این مسأله در مورد آن توضیح داد.

پروفسور ویلسون در این خصوص گفت: ”بررسی‌های دقیق زیست‌شناسان نشان داده است در مجموع 10هزار تریلیون مورچه روی کره زمین زندگی می‌کنند. میانگین وزن یک مورچه کارگر بین یک تا 5 گرم محاسبه می‌شود که این رقم بر اساس گونه‌ها مختلف مورچه‌ها تغییر می‌کند. با این توضیح اگر وزن همه مورچه‌های روی زمین را باهم محاسبه کنیم از وزن همه انسانهای ساکن کره‌ خاکی بیشتر خواهد شد“.

پروفسور ویلسون و همکارانش تحقیقات خود را بر اساس این فرضیه پیش بردند که میانگین وزن هر انسان یک میلیون بار از میانگین وزن هر مورچه بیشتر است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a95c0f6b-afe8-4649-ba75-d8c0bfcdae11"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات