728 x 90

اخبار اعتراضي,درگیری با مزدوران,

کتک زدن دو بسیجی در میدان ونک تهران

-

میدان ونک
میدان ونک
یک راننده تاکسی یکشنبه شب 23شهریور در میدان ونک تهران، با دو بسیجی مزدور که زورگویی می‌کردند درگیر شد. سایر راننده‌ها و مردمی که در صحنه بودند از راننده تاکسی حمایت کردند و دو بسیجی مزدور را به‌شدت کتک زدند.