728 x 90

روابط ایران اردن,اخبار خاورمیانه,

سخنگوی دولت اردن: به تجاوزات رژیم ایران به‌صورت مناسب پاسخ خواهیم داد

-

محمد المومنی وزیر تبلیغات و سخنگوی دولت اردن
محمد المومنی وزیر تبلیغات و سخنگوی دولت اردن
محمد المومنی وزیر تبلیغات و سخنگوی دولت اردن روز پنجشنبه 24 فروردین گفت، اگر مقامهای رژیم ایران یاد بگیرند «زبان خود را کنترل کنند و دهانهایشان را ببندند و به دیگران بی‌احترامی نکنند این کشور مقبول‌تر و بیشتر مورد استقبال قرار خواهد گرفت».

وی افزود: ”ما یک کشوری هستیم که با بسیاری از کشورهای جهان به‌صورت مثبت رفتار می‌کنیم، اما وقتی به این صورت و با بی‌احترامی زشت در مورد ما صحبت شود، مطلقاً قابل‌قبول نیست و به این سخنان آن‌گونه که شایسته است پاسخ خواهیم داد“.

این اظهارات المومنی در پاسخ به اظهارات اخیر یک مقام وزارت‌خارجه رژیم ایران است که سخنان ملک عبدالله دوم پادشاه اردن را مورد انتقاد قرار داده بود.