728 x 90

ایران: تجمع صدها تن در اعتراض علیه حکم اعدام

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

       فراخوان مشروط کردن مراوده و معامله با رژیم آخوندی به توقف اعدام و شکنجه

 
صبح روز ۲۰ فروردین (۹ آوریل) صدها تن از خانواده‌های محکومان به اعدام به‌ویژه زنان در مقابل مجلس رژیم تظاهرات کرده و خواهان لغو مجازات اعدام شدند. تجمع‌کنندگان که از تهران و استانهای اصفهان، فارس، لرستان، یزد، خراسان رضوی و جنوبی، ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و مازندران آمده بودند، پلاکاردهایی با خود حمل می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود: «اعدام نه»، «فرزندان ما را نکشید»، «نان آور خانواده را اعدام می‌کنید»، «هر ایرانی فریادش را علیه حکم اعدام بلندتر کند»، «ما خواهان لغو حکم اعدام هستیم»، «خواست همه ایرانیان، لغو حکم اعدام است» و «زندگی را اعدام نکنید».

این تجمع در حالی شکل گرفت که عوامل ارگانهای سرکوبگر پیشاپیش در صحنه مستقر شده بودند و با توهین و آزار و اذیت خانواده‌ها درصدد بودند از شکل‌گیری آن جلوگیری کنند. مزدوران برای پراکنده ساختن جمعیت شماری از آنها را دستگیر کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی خطوط اینترنت منطقه نیز قطع شده بود. به‌دنبال آن، تعدادی از خانواده‌ها به مقابل دادستانی رژیم در خیابان بهشت رفتند.

یحیی کمال پور از اعضای مجلس ارتجاع شمار محکومان به اعدام به‌خاطر جرایم مواد مخدر را۵۳۰۰ تن ذکر کرد (خبرگزاری حکومتی خانه ملت ۲۰ فروردین 1396). قبل از آن حسن نوروزی یک عضو دیگر مجلس رژیم گفته بود که تنها «۵ هزار نفر با سن ۲۰ الی ۳۰ سال در نوبت اعدام هستند» (خبرگزاری حکومتی مهر- ۳ آذر 1395).

مقاومت ایران با تأکید بر این‌که رژیم ضدبشری آخوندی در محاصره بحرانهای لاینحل سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی و در وحشت از قیام مردمی تنها راه را در اعدامهای دستجمعی یافته است، از جامعه جهانی می‌خواهد معامله و مراوده با این فاشیسم دینی را مشروط به توقف اعدام و شکنجه نمایند.

                            دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
                              21فروردین 1396 (10آوریل2017)