728 x 90

سومین خودکشی سال ۹۶ در شهر اهر

خودکشی در اهر
خودکشی در اهر
بنا‌ به گزارشهای دریافتی بامداد روز 5شنبه 17فروردین خانم جوان ۲۷ ساله‌یی با حلق‌آویزکردن خود به زندگی خود پایان داد. این سومین خودکشی در سال جدید در شهر اهر است.

پیش از این روز جمعه ۱۱ فروردین‌ یک زن 35ساله و روز نیز یک مرد ۳۵ ساله در شهر اهر دست به خودکشی زدند و جان باختند.

همچنین روز پنجشنبه 3شهروند شیرازی شامل یک زن 40ساله، یک زن 31ساله و یک مرد جوان قصد خودکشی داشتند که نجات داده شده‌اند.

اوایل فروردین نیز دو نفر در مریوان و بابل اقدام به خوکشی کرده‌اند.