728 x 90

وضعيت زندانهاى ايران,

خرید و فروش سیگار و مواد مخدر در زندان چرمشهر

-

زندان چرمشهر
زندان چرمشهر
فقط به‌اصطلاح خواجه حافظ شیرازی است که از اعتیاد و فساد سیستماتیک به دست مهره‌های رژیم خبرندارد. انسانها را تحت عنوان مواد مخدر می‌گیرند، بعد زندان می‌کنند و آنوقت به قیمت جان و روح جوانان، خودشان شبکه توزیع مواد در زندانها راه‌اندازی می‌کنند.

تنها به یک گزارش از زندان مرکزی تهران در چرمشهر توجه کنید:
من مدتهاست در این زندان زندانی‌ام. یکی ازمسئولان این زندان به نام قرآنی، کار فروش بوفه زندان را در دست دارد. او برای سود‌جویی خودش یک زندانی محتاج را بین زندانیان انتخاب می‌کند و سیگار را به او می‌دهد تا وی با قیمت بیشتر در داخل زندان بفروشد. قرآنی در این کار، اندکی به زندانی می‌دهد و بقیه را خودش بالا می‌کشد و از آنجا که می‌داند زندانیان به سیکار نیازمندند از این کار سود خودش را می‌برد.

این تنها کار این مهره رژیم نیست بلکه علاوه برسیگار، مواد مخدررا هم توسط زندانی انتخاب شده در بین زندانیان توزیع می‌کند، اگر مشکلی پیش بیاید پای زندانی وسط است و اگرهم که مشکلی ایجاد نشد زندانی انتخاب شده قدری سود برده و سود اصلی به جیب قرآنی می‌ریزد. البته علی القاعده مشکلی ایجاد نمی‌شود، چون مسئولان زندان خودشان در این کار کثیف دخیلند و چاقو دسته خودش را نمی‌برد.

ع-س از تهران.