728 x 90

سوئیس - ساخت آزمایشگاه کوچک در خلاء

ساخت ازمایشگاه در ابعاد یک جعبه دستمال کاغذی
ساخت ازمایشگاه در ابعاد یک جعبه دستمال کاغذی
دانشمندان در سوئیس یک آزمایشگاه بسیار کوچک در ابعاد یک جعبه دستمال کاغذی ولی با کارکرد یک آزمایشگاه مدرن ساخته‌اند که می‌توان تحقیقات و پیشبرد آزمایشهای پزشکی در خلاء را بدون حضور انسان و از طریق کنترل از راه دور انجام داد.

دانشمندان می‌گویند این آزمایشگاه کوچک به‌زودی راه را برای آزمایشهای بزرگتر جهت تحقیقات پزشکی در فضا باز خواهد کرد. آزمایشهای پزشکی در خلاء، نتایج بسیار مثبت‌تر و واقعی‌تر از آنچه در زمین انجام می‌شود، دارد که به‌طور خاص در زمینه پزشکی، منشأ خدمات بزرگی است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8efd5625-6c49-4681-87f1-7a68d11643fe"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات