728 x 90

مذاکرات صلح سوریه در ژنو

سالم المسلط
سالم المسلط
در بحبوحه مذاکرات صلح سوریه در ژنو ،خبری احتمال کنار رفتن استفان د‌میستورا نماینده ویژه ملل‌متحد منتشر شده است. برخی معتقد هستند این خبر بر مذاکرات سایه می‌اندازد. علاوه بر این رژیم اسد تلاش می‌کند موضوع مذاکرات را از انتقال سیاسی به بحث تروریسم منحرف کند.
 
 
با شروع دور جدید مذاکرات ژنو هرکس دنبال مقاصد خود است. استفان د‌میستورا نماینده سازمان ملل‌متحد در امور سوریه توضیح داد که از این دور مذاکرات نباید انتظار معجزه داشت.

اپوزیسیون تنها راه‌حل بحران را در انتقال سیاسی می‌بیند. اما رژیم اسد برای عوض کردن روند گفتگوها به‌شدت تلاش می‌کند.
با وجود مذاکرات، رزمندگان دست از تهاجم نظامی برنداشته‌اند.
درباره موضوع تروریسم نیز اپوزیسیون نظر خود را دارد.

سالم مسلط سخنگوی هیأت عالی مذاکده کننده اپوزیسیون سوریه: «باید در مورد تروریسم موضع روشنی وجود داشته باشد که چه کسانی قربانیان تروریسم در سوریه هستند و چه کسانی هم از این تروریسم نفع می‌برند. این موضوعی است که باید قبل از گفتگو در مورد تروریسم این‌جا در ژنو آن را مشخص کنیم. اما انتقال سیاسی می‌تواند گام اول در راستای مبارزه با تروریسم در سوریه باشد».

ناظران معتقدند افزایش عملیات نظامی توسط رزمندگان پیچیدگیهای این دور از مذاکرات را افزایش می‌دهد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f307ec24-a51a-42c0-a876-d2bb4c2d3c92"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات