728 x 90

زلزله در تهران، بزرگترین فاجعه سه قرن اخیر

جلسه بریفینگ  دبیرکل ملل متحد
جلسه بریفینگ دبیرکل ملل متحد
زلزله در تهران، بزرگترین فاجعه سه قرن اخیر
یک کارشناس رژیم با اعتراف به ابعاد هولناک آسیب پذیری مردم تهران در برابر هر زلزله احتمالی، چنین حادثه‌یی را بزرگترین فاجعه سه قرن اخیر توصیف کرد.

این کارشناس رژیم، فاجعه ساختمان پلاسکو را نقطه پایانی بر همه خوش‌باوریها درباره ایمنی پایتخت و توانایی‌ها رژیم در مقابله با چنین بحرانهای دانست. وی با اشاره به پیش‌بینی یک زلزله ۷.۳ ریشتری گفت:‌ باید بگوییم با یک زلزله، کل تهران تخریب می‌شود. اصلاً ما روی هوا هستیم، ما در تهران روی هوا زندگی می‌کنیم. هیچ برنامه مشخصی نداریم، هیچ فعالیت درستی انجام نداده‌ایم، تازه‌ این حرفها را هم که می‌گوییم از ما انتقاد می‌کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4247475d-179c-49f6-ae9e-5190b1e882dd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات