728 x 90

پاسدار رستم قاسمی: ۲۰ میلیون فقیر در کشور داریم

پاسدار رستم قاسمی وزیر نفت سابق رژیم
پاسدار رستم قاسمی وزیر نفت سابق رژیم
پاسدار رستم قاسمی: کسانی که مدعی حل 100روزه مشکلات اقتصادی بودند آلزایمر سیاسی گرفتند.

پاسدار رستم قاسمی وزیر نفت سابق رژیم به وضعیت وخیم اقتصادی و فقر و بیکاری اعتراف کرد و گفت‌: «20 میلیون فقیر در کشور داریم در حالی که کارخانه‎های ما خوابیده ولی کارخانه فقر در کشور خوب عمل می‎کند و فقر خوب تولید می‎شود. شرایط کشور به‌ویژه در مسائل بیکاری در حد انزجار است».

وی که روز شنبه 5فروردین در گرگان سخنرانی می‌کرد در یک درگیری باندی در آستانه نمایش انتخابات، آخوند روحانی را مورد حمله قرار داد و گفت‌: «کسی که آمادگی پاسخ، ریسک و پذیرش مسئولیت ندارد نباید مسئولیت بپذیرد، عده‎ای آمدند گفتند که ما مشکلات کشور را 100روزه حل می‎کنیم و آلزایمر سیاسی گرفتند گفتند که همه تحریم‎های موشکی و سیاسی برداشته خواهد شد و امروز می‎گفتند که ما تنها یک جاده را صاف کردیم».

پاسدار قاسمی با اشاره به این‌که دولت یارانه چند میلیون نفر را قطع کردند و باید پاسخ بدهند که چرا می‎گوییم کمبود بودجه داریم، همچنین اعتراف کرد: بحران بی‎اعتمادی، بی‎انگیز‎گی در کشور داریم و اینها از موضوعات اساسی کشور است و کسی حاضر نیست تصمیم‎ بگیرد و ریسک کند و کسی حاضر نیست که از آنها سؤال کنند.