728 x 90

آخوند علم الهدی: عده‌یی در داخل برای براندازی نظام دل به جریان لائیک داخلی بسته‌اند

آخوند علم‌الهدی
آخوند علم‌الهدی
آخوند علم‌الهدی در نمایش جمعه این هفته مشهد، آخوند روحانی را جریان لائیک معرفی کرد که به‌دنبال اردوکشی سیاسی علیه باند رقیب هستند.

وی گفت:‌ «اینها تو خط براندازی نظام که می‌خواهند سفره دین رو از زیر پای مردم بکشند، امیدشان به یک جریان لائیک تو این مملکته، یک جریان بی‌دین، ... یک عده بی‌دین هم تو این مملکت هست، پس بیایند این بی‌دینها رو منسجم کنند، این بی‌دینها رو با هم یکی کنند و به‌وسیله بی‌دینهایی که در داخل کشور هست و جریان لائیک یک جریان ضد نظام به‌وجود بیاورن و بوسیله ‌اینها به نظام ضربه بزنند و نظام رو براندازی کنند، این فکر خارجیهاست».

وی افزود: «همین تفکر رو یک عده فرصت‌طلب و قدرت یاب در داخل کشور هم دارند، ... پس می‌آیند یک عده لائیک رو، یک عده بی‌دین رو در این کشور جمع کنند، اینها رو منسجم کنند، در مقام قدرت‌یابی با این عده لائیک اردوکشی سیاسی کنند، این هم فکر یک عده است و لذا تا آنجا که می‌توانند برای راضی کردن این جریان لائیک ضد خدا در داخل کشور ناهنجاریها رو توسعه بدهند، ... بی‌بند و باریها، لذت جوان، شادی جوان توسعه بدهند که به این وسیله بتوانند یک جریان لائیک رو بهم وابسته و منسجم کنند و در اردو کشی سیاسی آن رو به میدان قدرت خودشون بیاورند و استخدام کنند...، این رو شما بدانید هیچ‌وقت این قدرت رو شما پیدا نخواهید کرد که با سرهم کردن و منسجم کردن یک بخش اقلیت لائیک در این کشور در برابر سیل میلیونی جمعیت متدین بتوانید بایستید. و این هم پیام به قدرت‌یابان و فرصت‌طلبان داخلی بود که می‌خواهند از یک بستر لائیک اردوی سیاسی درست کنند و بر خط قدرت‌یابی خودشون استخدام کنند این هم شدنی نیست.