728 x 90

رهبر حزب جمهوریخواه آلبانی خطاب به رزم آوران آزادی: باید آزادی را به میهن خود باز گردانید

فاتمیر مدیو نماینده پارلمان آلبانی و رهبر حزب جمهوریخواه آلبانی
فاتمیر مدیو نماینده پارلمان آلبانی و رهبر حزب جمهوریخواه آلبانی
فاتمیر مدیو نماینده پارلمان آلبانی و رهبر حزب جمهوریخواه آلبانی ضمن ابراز خوشنودی از حضور در مراسم نوروز و در جمع مجاهدین گفت:‌ شما باید مبارزه کنید تا آزادی را به میهن خود برگردانید. امروز روز چالشهای جدید و بازتاب مسؤلیتهای جدید است باید به نبرد برای کسب آزادی ادامه داد.

وی افزود خانم رجوی رهبر عظیمی هستند نه فقط برای ایران بلکه برای بسیاری در جهان. کشور شما به شما نیاز دارد به نبرد شما نیاز دارد. نوروز یعنی امیدی وجود دارد. معنای این امید این است که آزادی به ایران برمی گردد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/178b53c4-f581-4d40-a5fd-94910ff9f3e9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات