728 x 90

انزواى جهانى رژيم ايران,

کارگزار رژیم: تغییر دولت در آمریکا یک شوک است

-

دونالد ترامپ
دونالد ترامپ
در ادامه ابراز وحشتهای حکومت آخوندی از پیامدهای انتقال قدرت در آمریکا، یک کارگزار رژیم تغییر دولت در آمریکا را یک شوک برای رژیم توصیف کرد.

تلویزیون افق (رژیم): مجری: شما فکر می‌کنید در واقع توی دوره انتقال از دوره اوباما به ترامپ، در واقع ما داریم یک تغییر می‌بینیم یا یک تصویر دیگه‌ای از همون مفهوم واحده؟

فیاض: نه شوکه فقط یک شوکه، هیچی دیگه نیست یعنی ترامپ یک شوکه شوکه که به ژاپن وارد بشه به چین وارد بشه حالا این شوک موفق است یا نه این بحث بعدی‌اش است که بنظرم موفق نیست چون آخرش باید به درگیری نظامی برسه تو دریای چین تو خلیج‌فارس.