728 x 90

در رتبه‌بندی کیفیت زندگی در شهرهای جهان، تهران در ردیف ۱۹۹ قرار گرفت

تهران در ردیف ۱۹۹ در رتبه‌بندی کیفیت زندگی قرار گرفت
تهران در ردیف ۱۹۹ در رتبه‌بندی کیفیت زندگی قرار گرفت
مؤسسه مشاوره‌ و تحقیقات "مرکر" در گزارش سالانه خود، با کیفیت‌ترین شهرهای جهان برای زندگی را معرفی کرده است. بنا‌ به این گزارش در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷ این مؤسسه، وین، پایتخت اتریش برای هشتمین سال متوالی در مجموع با کیفیت‌ترین شهر جهان برای زندگی نام گرفته و تهران، پایتخت ایران تحت حاکمیت آخوندها در رتبه ۱۹۹ و بغداد در ردیف آخر قرار گرفت.