728 x 90

سایت سازمان ملل: مجازات اعدام فراقضایی در ایران

سایت سازمان ملل: مجازات اعدام فراقضایی در ایران
سایت سازمان ملل: مجازات اعدام فراقضایی در ایران

سایت سازمان ملل روز ۲۷خرداد؛ بیانیه سازمان غیردولتی «شرکا برای شفافیت» در مورد مجازات اعدام فراقضایی در ایران را منتشر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: اعدامها در ایران همه گروهها اعم از زنان و کودکان، مدافعان حقوق‌بشر، مخالفان سیاسی و اقلیتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران برای ۶هزار نفر احکام اعدام اجرا کرده است که اکثر این احکام بدون مبنای قانون اساسی از سوی دادگاه‌های انقلاب صادر شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e2ec52ab-346a-464a-ab66-1120fb1d5ee9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات