728 x 90

زندانیان سیاسی,

زندانی سیاسی خالد حردانی طی نوشته‌یی از زندان گوهردشت کرج روز جهانی زن را گرامی داشت

-

زندانی سیاسی خالد حردانی
زندانی سیاسی خالد حردانی
در این نامه آمده است: ادای احترام به زنان مبارز ایران در آستانه روز جهانی زن هشت مارس

روز جهانی زن اگر ‌چه بر پایه یک واقعه تاریخی و مشخص توسط اعتراضات زنان کارگر صنعت نساجی نیویورک در 8مارس 1857 شکل گرفت، اما جنبشی است پویا برای گرامی داشت مبارزات تاریخی زنان برای رهایی و آزادی، نه به تبعیض مضاعف و برابری حقوق است، مقاومتی ستودنی و یک نیروی اساسی برای تغییر در برابر بنیادگرایان تاریخ بشر بوده است.

زنان ایران در این مبارزه نیز سهم به سزایی داشته‌اند و در برابر طرح شدید ضدانسانی سرکوب، بنیادگرایی مذهبی و سیاستهای انحصارطلبانه و تبعیض‌های سیستماتیک علیه زنان، در 38سال گذشته، مقاومت و ایستادگی کردند.

مقاومت زنان ایران در برابر زندان، شلاق و شکنجه و اعدام، به‌عنوان یک نیروی محرکه و تغییر اساسی در برابر سیاستهای زن‌ستیزی رژیم آخوندی قابل احترام بوده و می‌بایست شجاعت زنان را ستود و به آن درود فرستاد، کنار آنان ایستاد تا به خواسته‌های خود مبنی بر آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر تأکید شده است، برسند. ماده 2 اعلامیه جهانی گویای واضح و روشن از تمام ابعاد انسانی است که ملل می‌بایست به آن احترام بگذارند و در راستای آن کوشش کنند، به امید آزادی، برابری و عدالت و صلح در جهان، روز جهانی زن را به تمام مادران و زنان مبارز ایران‌زمین تبریک می‌گویم.

زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)
زندانی سیاسی خالد حردانی۱۶اسفند۱۳۹۵.