728 x 90

تشدید سرکوب ,اعدام دسته جمعي,

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه

-

اعدام در ایران
اعدام در ایران
رژیم ضدبشری آخوندی صبح امروز دوشنبه 16اسفند دو زندانی را در زندان مرکزی ارومیه بدار آویخت. یکی از این زندانیان ۷۰ سال سن داشت و نزدیک به ۴ سال در زندان به‌سر می‌برد.

اسامی این زندانیان که صبح امروز اعدام شدند عبارتند از یوسف علیزاده ۷۰ ساله، از اهالی شهر خوی و رمضان سبزی از اهالی شهر ماکو که از سال ۱۳۹۰ در زندان به‌سر می‌برد.

خاطرنشان می‌شود رژیم ضدبشری آخوندی صبح روز شنبه نیز 3 زندانی را در زندان مرکزی ارومیه بدار آویخت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5967785e-fcf9-4731-80e8-5be3c19f6dd0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات