728 x 90

بذرپاش عضو سابق مجلس ارتجاع: اقتصاد کشور "نفس نفس" می‌زند

بحران اقتصادی در ایران
بحران اقتصادی در ایران
مهرداد بذرباش، عضو سابق مجلس ارتجاع یکشنبه 15اسفند 95 با حمله به باند روحانی در آستانه نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم گفت: «در شرایط سیاسی نیز شاهد نزاع این دو تفکر هستیم، این افراد که استاد تعطیلی هستند سعی دارند در جامعه دو قطبی سازی کنند، یک روز با صحبت از کنسرت و روز بعد با مسائل دیگر. عده‌یی بر مبنای همین شعار ما نمی‌توانیم، بر اقتصاد کشور چنبره زده‌اند. در صنعت نفت برای خرید یک مته حفاری، باید پشت در شرکتهای خارجی بمانیم.»

وی به موضوع حقوقهای نجومی اشاره کرد و گفت: حقوق 800 تومانی کارگر و حقوق نجومی مدیران کجای این عدالت است، انقلاب ما برای رفع فقر و تبعیض بود، قرار نبود شرق اصفهان بی‌آب باشد اما این آب در طرح‌های توسعه‌ای در جای دیگر مصرف شود.
اقتصاد کشور "نفس نفس" می‌زند، با سیلی از مسئولان خسته و نا‌امید مواجه هستیم، شاید این مسئولان از اواسط یا اواخر کار خسته شده‌اند اما اکنون خسته هستند.
بازار ما ارزان در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد؛ قاچاق نیز مزید بر علت است. همچنین دیوان‌سالاری و بروکراسی خفه کننده‌ای در کشور ایجاد شده و اقتصاد نفس نفس می‌زند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0772e78b-7442-42b2-824f-2793c4a144f1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات