728 x 90

اجلاس وزیران خارجه عرب علیه دخالتهای رژیم ایران

احمد بن حلی معاون دبیرکل اتحادیه کشورهای عرب
احمد بن حلی معاون دبیرکل اتحادیه کشورهای عرب
به گزارش روزنامه الشرق‌الأوسط روز سه‌شنبه آینده شورای اتحادیه کشورهای عرب، صدو چهل و هفتمین دوره خود را در سطح وزیران امور خارجه کشورهای عرب به‌ریاست الجزایر برگزار می‌کند. پیش از آن در روز یکشنبه و دوشنبه آینده، نشست این شورا در سطح نمایندگان دائم برگزار خواهد شد.

احمد بن حلی معاون دبیرکل اتحادیه کشورهای عرب به خبرنگاران گفت: دستور کار دوره جدید شورای اتحادیه کشورهای عرب دربرگیرنده 28 بند می‌باشد که شامل مجموعه‌یی از مسائل کار مشترک عربی در پهنه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خواهد بود و در صدر آنها موضوع فلسطین و تحولات آن و بحرانهای عربی در سوریه و لیبی و یمن و عراق و مبارزه با تروریسم می‌باشد. وی همچنین تأکید کرد دخالت رژیم ایران در امور کشورهای عربی هم در دستور کار این اجلاس است.

در مورد دخالتهای ایران در امور کشورهای عربی بن حلی بر ضرورت دست برداشتن رژیم ایران از این دخالتها تأکید کرد.