728 x 90

اذعان سرکرده انتظامی: به‌طور میانگین در برخی روزها ۲۰ تا ۳۰ تجمع در سراسر کشور داریم

پاسدار حسین اشتری
پاسدار حسین اشتری
پاسدار اشتری، سرکرده نیروی انتظامی رژیم در جریان به‌اصطلاح همایش سراسری مجریان نمایش انتخابات گفت: «در موضوع اقتصادی تجمعاتی شکل گرفته و می‌گیرد که به‌طور میانگین دربرخی روزها 20 تا 30 تجمع در سراسر کشور داریم که اینها باید خوب مدیریت شود. برخی مواقع فرماندهان تماس می‌گیرند و می‌گویند "مسئولی خواسته با اینها سریعاً برخورد شود، چکار کنیم؟ " ما هم اغلب اخبار را به آقای رحمانی‌فضلی انتقال دادیم و ایشان تأکید دارند که مدیریت شود، اما برخورد نشود. فرضاً اگر کارگران کارخانه‌ای تجمع کردند، باید مدیریت شود، چرا که اتفاقی امروز بیفتد بازتابش منفی خواهد بود.»

وی در این اظهارات به شرایط انفجاری جامعه و لاک دفاعی نیروهای وارفته رژیم اذعان کرد. این پاسدار همچنین در هراس از مراسم چهارشنبه‌سوری گفت: «در چهارشنبه آخر سال همه اراذل و اوباش شناسنامه‌دار را جمع می‌کنیم و اگر برخورد نکنیم، دچار مشکل می‌شویم و در این زمینه برخورد باید باشد.»

وی ادامه داد: «کارگروهی در شورای عالی امنیت برای افراد آسیب‌زا تشکیل شده که از قبل کنترل می‌شوند؛ در چهارشنبه آخر سال گذشته از همین تیپ افراد تعدادی را داخل ورزشگاهها بردیم و به آنها گفتیم "همین جا بمانید و ورزش کنید" و بازداشت هم نبودند، شام هم می‌دهیم، طوری هم برخورد می‌کنیم که شکایت نکنند.».