728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی غارت شدگان مسکن مهر مقابل مجلس ارتجاع

-

تجمع اعتراضی غارت شدگان مسکن مهر
تجمع اعتراضی غارت شدگان مسکن مهر
غارت شدگان مسکن مهر روز یکشنبه اول اسفند 95 همزمان با استیضاح وزیر راه و شهرسازی مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «وزیر را استیضاح کنید»، «آقای آخوندی! مسکن مهر ما را چه کردی؟»

یکی از تجمع‌کنندگان گفت: از سال 92 تا امروز وزیر راه و شهرسازی در مورد مسکن مهر فقط وعده داده بدون آن‌که به یکی از آنها عمل کند.

وی افزود:‌ وزیر راه وعده داده بود که قیمت مسکن مهر افزایش نمی‌یابد و واحدها را با تمام امکانات به متقاضیان تحویل می‌دهد، اما در عمل هیچ اتفاقی در این باره نیفتاده ضمن آن‌که قیمت مسکن مهر دیگر از عهده اقشار کم‌درآمد و حتی متوسط جامعه هم بر نمی‌آید.