728 x 90

شورای ملی مقاومت ایران,

مریم رجوی: ‌تنها راه حل بحرانهای حاد در خوزستان اعتراض حداکثر و قیام برای پس زدن رژیم آخوندی است

-

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
تظاهرات مردم اهواز با شعارهای: «مرگ بر استبداد»، «مرگ بر اختناق»، «ما مردم اهوازيم؛ ظلم نمی پذيريم»


تظاهرات اعتراضي مردم اهواز در اعتراض به وضعیت فاجعه بار آلودگی هوا و قطع مکرر آب و برق در روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی ادامه یافت. طی روزهای گذشته رژیم آخوندی با گسیل نیروهای سرکوبگر و ماشینهای حامل مسلسل و بستن خیابانهای منتهی به استانداری و پل معلق و فلکه آتش نشانی تلاش کرد از گسترش اعتراضات جلوگیری کند.
تظاهرکنندگان شعار می دادند: «مرگ بر استبداد»، «مرگ بر اختناق»، «ما مردم اهوازيم؛ ظلمْ نميپذيريم»، «مسئول بي کفايت اخراج بايد گردد»، «ابتکارِ دروغگو، استعفا استعفا»، «هواي پاک حق ماست ، اهواز شهر ماست»، «نیروی انتظامی خجالت خجالت»، « اتحاد اتحاد». آنها همچنین علیه استاندار خوزستان شعار می دادند.
طرحهای ضدمردمی رژیم از جمله طرح انتقال آب کارون و کرخه و سدسازی های بی رویه و اقدامهای خائنانه وزارت نفت برای غارت منابع نفتی و توسل به شیوه هایی برای بهره‌برداری سریع و کم‌هزینه از چاه‌های نفت، به نابودي آبگیرها و تالاب های مهم این استان از جمله هورالعظیم و شادگان و یک فاجعه زیست محیطی منجر شده و سلامت و معيشت عموم مردم منطقه را به خطر انداخته است.
خانم مریم رجوی، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ایران، با تأکيد بر وضعيت بحراني زيست محيطي و مشکلات فزاينده مردم اهواز و خوزستان، هموطنان را به کمک و همياري براي کاستن از فشار مشکلات بر دوش اقشار محروم به ويژه بيماران و افراد آسيب پذير فراخواند.
خانم رجوي تأکيد کرد رژيم منفور آخوندي خود سر منشاء مشکلات و بحرانهاي حادي است که اکنون با قطع اب و برق مزيد بر بيکاري و انواع بيماريها شده است. از اينرو نبايد از آخوندها و سرکردگان و مأموران آنها انتظار حل مشکلي را داشت. راه حل، در اعتراض حداکثر و در قيام براي پس زدن و پس راندن رژيم و کارگزاران آن از مشکلاتي است که در زمينه هاي گوناگون براي زندگي و معيشت روزانه مردم ايجاد کرده اند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به مردم به پاخاسته، به ويژه جوانان و زنان اهواز و سراسر خوزستان، آنها را به همبستگي هر چه بيشتر و به اتحاد صفوف براي ادامه و استمرار اعتراض و تظاهرات دعوت کرد.
 
 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷بهمن ۱۳۹۵ (۱۵فوریه ۲۰۱۷)